Överhängande väggen
Överhängande väggen
Stefan P's odöpta, 7a
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|1:|7a|7a%2b&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Video beta
Nils Vesterlund over 3 years ago.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small 3e375fd1dcf6
Stefan Kolmodin
2004-09-16
Red point
Krimp and foot work
Small d3ccc6fb474f
Peter Renlund
2011-05-06
Red point
Edvard Stokstad
Edvard Stokstad
2011-05-06
Red point
Bättre, finare och mer genomtänkt beta av mr iprenlund
Small 072feb0960a7
Staffan Wahlsten
2014-05-26
Red point
Fint
Small 812692ae714e
Fredric Gatu
2014-06-01
Red point
Fredrik Sydstrand
Fredrik Sydstrand
2015-05-11
Red point
7a+
Äntligen. Ööööh, hård?

Public to-do list entries

Jonas Löfling
20140907. Förkyld så kroppen svarade inte alls. Men den kändes ändå hård med långa flytt. Väldigt rolig i alla fall!