Sivert på steinen
V3+ Boulder at Ved hytta
Potetåkern
V2 Boulder at Ved hytta
Søte tomater
V1 Boulder at Ved hytta
Traversen
V1 Boulder at Ved hytta
Humo ludens
V1+ Boulder at Ved hytta
Spinoza
V2 Boulder at Ved hytta
Reisefeber
V1 Boulder at Ved hytta
Draugen
V2 Boulder at Ved hytta