Narkocraget 2. etasje
5 routes on 4 topos
Bakgata
3 routes on 1 topo
Parking space
Narkocraget
General marker for the crag