Huecotaket
3 routes on 1 topo
Gammelsteinen
5 routes on 1 topo
Mjelle futskaret
General marker for the crag