Sivukivi
2 routes on 1 topo
Kattokivi
1 route on 1 topo
Optimistikivi
19 routes on 9 topos
Puskakivi
4 routes on 3 topos
Maskutalo
Maskutalo
General marker for the crag