HC-Hänkki
9 routes on 5 topos
Kivikasa
4 routes on 4 topos
Maskun koulu
General marker for the crag