No name thumbnail
No name
6B+ Boulder at Boulder #1
Ambrozie thumbnail
Ambrozie
6A Boulder at Ambrozie
Psalm 101 thumbnail
Psalm 101
6A Boulder at Psalm 101
Gondwana thumbnail
Gondwana
7B+ Boulder at Gondwana
Straja thumbnail
Straja
7B Boulder at Straja
No name thumbnail
No name
7A Boulder at Straja
Facelift thumbnail
Facelift
7A+ Boulder at Straja
Nava Lui Pahomie thumbnail
Scarabeu thumbnail
Scarabeu
6B Boulder at Scarabeu
De negasit thumbnail
De negasit
6A Boulder at De negasit
Banda albastra thumbnail
Maccin thumbnail
Maccin
6A Boulder at Claudiu1
Kometa thumbnail
Kometa
7A Boulder at Kometa