Mellanpasset
4 routes on 2 topos
Gruvfjället
1 route on 1 topo
Lunndörren
General marker for the crag