El Puente
6A+ Boulder at B4
Carapapa
6A+ Boulder at B4
Rober Cup
6A+ Boulder at B4
Un dia cualquiera
6B+ Boulder at B4
La fria
6A+ Boulder at B4
Corazon duro
6B+ Boulder at B4
Inquieta (stand)
6A Boulder at B4
La traviata (stand)
6A Boulder at B4
La culebra
6A Boulder at B1
Malaespina
6A Boulder at B1
Skulpida
6A Boulder at B1
Hasta la vista
6A+ Boulder at B1
Suave
6A+ Boulder at B1
Mirando al cielo
6A Boulder at B1
Apocalipsis
6B Boulder at B6
Buscavidas
6A Boulder at B8
El niño incordio
6B Boulder at B8
Mira y corre
6B Boulder at B8
Placa placa placa
6B Boulder at B8
Pajas mentales
6A+ Boulder at B8
La puta de la cabra
6A+ Boulder at B8
Ojos que no ven
6A Boulder at B8
El Dado
6B Boulder at B8