Ljan-banan thumbnail
Nebbet til Via Duck thumbnail
Ljantelov thumbnail
Godstoget thumbnail
Godstoget
6B+ Boulder at Vognveggen
NSB-comfort thumbnail
NSB-comfort
5 Boulder at NSB-comfort
Vestlandslefse thumbnail
Ljanekspressen thumbnail
Bananasplitt thumbnail
Bananasplitt
6A Boulder at Bananas
Bananasplitt sitt thumbnail
Bananasplitt sitt
7A Boulder at Bananas
Whole train! thumbnail
Whole train!
6C+ Boulder at Vognveggen
Wholecar! thumbnail
Wholecar!
6A Boulder at Vognveggen
Full revers thumbnail
Full revers
6C Boulder at Vognveggen