Kirvesmies
4 routes on 2 topos
Katto
2 routes on 1 topo
Pikkuseinä
2 routes on 0 topo
Lietukka
General marker for the crag