SM kivi
4 routes on 3 topos
SM kivi
General marker for the crag