Routes on Långehäll

10 boulder

We like Långehäll

Kristoffer Fredriksson • over 3 years ago
Det mesta går att bouldra på Predikstolen. Det finns även bultar längs toppen som möjliggör toppankare (ta med slingor).

Activities on this crag