Routes on Långehäll

10 boulder

We like Långehäll

Det mesta går att bouldra på Predikstolen. Det finns även bultar längs toppen som möjliggör toppankare (ta med slingor).

Activities on this crag