Pedio pagkali
6 routes on 1 topo
Pedio pyrnos
4 routes on 1 topo
Lagada, Amorgos
General marker for the crag