Routes on Kvasstind

1 sport

We like Kvasstind

Trevlig klippa. Svagt overhengende til meget overhengende. Granitic-gneis..med mye vannformasjoner! Formasjonsrikt og meget ihållande ruter! Bolter fra ca 2004.....restaureringsarbeid påbegynt! Noen rute ok!"

Activities on this crag