No special access issues

Parkera vid den utmarkerade vändplatsen. Kör sakta genom Hällsjö, 30 km/h gäller. Sista kilometern av vägen är av *låg* standard så lämna din sänkta Volvo V70 med 19" hjul och wunderbaum hemma.

Gå tillbaka 100 meter längs vägen och följ sedan skördarspåret uppåt. Efter ca 300 meter når du ett glest skogsparti som du fortsätter upp längs. När du gått upp för den lilla klacken så håller du vänster och går igenom ett tätare granskogsparti, ca 100 meter, tills skogen blir gles igen och klipphällarna börjar. Följ hällarna åt sydväst tills det börjar gå utför. Fortsätt då västerut längs hällarna tills blocken uppenbarar sig.

Approachtid ca 15-20 min (10-15 min tillbaka).

Note

If you know about access issues in this area, please send us an email support@27crags.com.