Oppvarming 1
6B Boulder at Oppvarming
Oppvarming 2
5+ Boulder at Oppvarming
Vegen
4 Boulder at Oppvåkning
Vegis
5+ Boulder at Oppvåkning
Dobbeleggen
5+ Boulder at Oppvåkning
Oppvåkning 1
6A+ Boulder at Oppvåkning
Oppvåkning 2
6B Boulder at Oppvåkning
Masken
4+ Boulder at Masken
Kvalfinna
6C+ Boulder at Hjerteformørkelse
Diedret
4+ Boulder at Hjerteformørkelse
Kanelsnurr
6A Boulder at Paralympics
Paralympics
7B+ Boulder at Paralympics
Såpefabrikken
6A+ Boulder at Paralympics
Opp og fram
6A Boulder at Mørketid
Mørketid
6A Boulder at Mørketid
Barfrost
5+ Boulder at Angle Hilmo
Angle Hilmo
6C Boulder at Angle Hilmo
Tålelig
6C Boulder at Angle Hilmo
Kaffekok
5+ Boulder at Angle Hilmo
Tinder
6A Boulder at Paralympics
Trange kår
6B Boulder at Trange kår
Flexitid
6A Boulder at Flexitid
TNT
4+ Boulder at Urban buldring
Freak Out
7A+ Boulder at Freak out
Galar
7C Boulder at Freak out
Røyk en rev
7A+ Boulder at Freak out
Stick it (bitch)!
7B Boulder at Suck it!
Suck it!
7C Boulder at Suck it!
Fuck it!
6B Boulder at Suck it!
Sebulbas Arete
6C Boulder at Suck it!
Lava sds
6C Boulder at Suck it!
Lava
6A Boulder at Suck it!
Magma
6A+ Boulder at Suck it!
Sensei Wu
6B Boulder at Suck it!
No dab
6C Boulder at Amundsen sektoren
Tassen
5 Boulder at Amundsen sektoren
Læætt
6C Boulder at Touching cloth
Slapp
5+ Boulder at Touching cloth
Røyk og reis
6A Boulder at Røyk
Røyketraversen
6B Boulder at Røyk
Røyketversen
6B Boulder at Røyk
Beautiful chips
7C Boulder at Oppvarming
Nedturen
4+ Boulder at Angle Hilmo
Podrace
6A Boulder at Suck it!
Bundet tid
5+ Boulder at Flexitid
Aréte ??
? Boulder at Aréte
Hockypulver
4 Boulder at Bulder 2
Spikeren aka MØ
3 Boulder at Bulder 2
Grab and pull
5 Boulder at Bulder 1
Truckers Hitch
7A Boulder at Oppvåkning
Freak
6B Boulder at Freak out
Empire of choss
7C Boulder at Oppvarming