Fredrik IV thumbnail
Fredrik IV
4+ Boulder at Kronene
Christian VI thumbnail
Christian VI
4+ Boulder at Kronene
Sofie Magdalene thumbnail
Sofie Magdalene
5 Boulder at Kronene
Haakon VII thumbnail
Haakon VII
6a Sport at Kronene
Begynnelsen thumbnail
Begynnelsen
5+ Sport at Kronene
Haakon VII variant thumbnail
Kronerisset thumbnail
Kronerisset
? Sport at Kronene
Blue Oyster Bar thumbnail
Blue Oyster Bar
7a Sport at Kronene
Enden thumbnail
Enden
6a Sport at Kronene
Fisken thumbnail
Fisken
6a Sport at Kronene
Rette linjer thumbnail
Rette linjer
6a Sport at Kronene
Fredrik V thumbnail
Fredrik V
6A Boulder at Kronene