Klinefelter
0 route on 0 topo
Ilk sektör
0 route on 0 topo
Benim annem bitanem
1 route on 1 topo
Lifesaver
0 route on 0 topo
You don't find those holds in here!
0 route on 0 topo
Force of Friction
1 route on 1 topo
Yumurtayı hakettin!
1 route on 1 topo
Bal dök yala!
4 routes on 1 topo
V10
1 route on 1 topo
Lambasız DJ
1 route on 1 topo
Mantis
3 routes on 1 topo
Pokemon
1 route on 1 topo
Give me a Hug
1 route on 1 topo
No-Frost!
1 route on 1 topo
Barış'ın Bıyığı
2 routes on 1 topo
Hit your head on the wall
1 route on 1 topo
Hit your head on the wall
0 route on 1 topo
Hit your head on the wall
0 route on 1 topo
Ayvatlar eski yol girişi
Ayvatlar Eski Yolu
General marker for the crag