1
11 routes on 0 topo
Sektor 2
20 routes on 1 topo
Kolašin
General marker for the crag