Taket
3 routes on 1 topo
Nedfallna kanten
11 routes on 2 topos
Raka väggen
7 routes on 2 topos
Fåraherdens grotta
25 routes on 8 topos
Fikablocket
0 routes on 0 topos
Mysiga blocket
7 routes on 1 topo
Smultronväggen
5 routes on 0 topos
Hästblocket (Blocklands)
4 routes on 2 topos
Utgrävningen (blocklands)
0 routes on 1 topo
Shawarma Blocket (Blocklands)
9 routes on 3 topos
Gömda hörnen (Blocklands)
16 routes on 10 topos
Two faces (Blocklands)
2 routes on 1 topo
Hästskåran
4 routes on 0 topos
Badlands (Bortre Blocklands)
5 routes on 2 topos
Chardonnay
1 route on 1 topo
Di gamle (Blocklands)
4 routes on 2 topos
Parking space
Parking Blocklands
Klintklinten
General marker for the crag