Isompi kivi
7 routes on 4 topos
Toinen pikku kivi
3 routes on 2 topos
Pienempi kivi
2 routes on 2 topos
Kivisalonmäki
General marker for the crag