3 kiveä
27 routes on 11 topos
Ketunkallio
4 routes on 4 topos
Don't block road
Parking space
Ketunkallio
General marker for the crag