Pyramidi
7 routes on 3 topos
Uupunut kivi
9 routes on 5 topos
Rookiekivi
13 routes on 4 topos
Ketunkallio
11 routes on 6 topos
Don't block road
Ketunkallio
General marker for the crag