Routes

12 boulder

Climbing has been limited

TODELLA TÄRKEÄÄ TIETOA KP:N ALUEESTA JA SIELLÄ KIIPEILYSTÄ. KP: alue on soidensuojelualuetta ja siellä kiipeily ei saisi vanhingoittaa luontoa tai alueen kiviä ja niillä esiintyviä jäkäläpeitteitä. A... Read more

We like Keski-Penikka

Hieno mesta!!!

Activities on this crag

Keski-Penikka

Climbing has been limited!

TODELLA TÄRKEÄÄ TIETOA KP:N ALUEESTA JA SIELLÄ KIIPEILYSTÄ.

KP: alue on soidensuojelualuetta ja siellä kiipeily ei saisi vanhingoittaa luontoa tai alueen kiviä ja niillä esiintyviä jäkäläpeitteitä. Access asioita on selvitetty metsähallituksen kanssa ja alla oleva antanee tarpeeksi tietoa alueella toimimisen kannalta.

KP:n alueella esiintyy poikkeuksellisia ultraemäksisiä serpentiniittilohkareita, joilla kasvaa erittäin harvinaisia ja uhanalaisia jäkälälajeja. Ulkonäkötuntomerkkejä on vaikea antaa harvinaisten lajien kasvupaikoista, koska monet jäkälälajit esiintyvät hyvin pieninä kasvustoina. Kiipeily alueella EI saisi tuhota sammal/jäkäläpeitettä ollenkaan, joten kiipeäthän VAHINGOITTAMATTA KIVIEN KASVUSTOJA JA ETHÄN HARJAA UUSIA KIVIÄ PUHTAAKSI sammal/jäkäläpeitteestä!

Summattuna, kiipeily on mahdollista Martimoaavan soidensuojelualueella Keski-Penikoilla vain jos se ei vahingoita tai kuluta pieniäkään jäkälä/sammalkasvustoja.

Suojelualueiden ulkopuolella harjaaminen ja uusien reittien avaaminen on mahdollista jokamiehenoikeuksien nojalla.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IN ENGLISH

REALLY IMPORTANT INFORMATION ABOUT KP ARE AND CLIMBING IN KP AREA.

KP area is a marsh conversion area and climbing in the area should not harm the nature or the boulders/stone in the area. Stones and boulders in KP have lichen and moss which should not be harmed during climbing. Access things have been discussed with metsähallitus and the text below should provide the information needed to behave correctly in the area.

KP area has exceptional ultra-alkaline serpentine boulders, which grow extremely rare and endangered lichen and moss species. Appearance of these moss and lichen species is hard to notice, since many of these species grow in very tiny crops. Thus climbing in the area SHOULD NOT DESTROY OR HARM the lichen/moss at all. Summed up: your climbing SOULD NOT HARM THE MOSS/LICHEN ON THE BLOCKS NOR SHOULD YOU BRUSH OR OPEN NEW ONES which have lichen or moss growing on the surface. Also climbing on blocks which have lichen or moss is not allowed.

At the last. Climbing in Martimoaava conversion area is possible only, by not making any harm to the stones or lichen/moss cover on the stones.

Climbing and opening new lines (including brushing) outside the conversion area is allowed under Finnish everyman's rights.