Isokivi
6 routes on 3 topos
Kerkonkoski
General marker for the crag