Poikapartio
6 routes on 2 topos
Iso karhu
11 routes on 3 topos
Joorkant
2 routes on 2 topos
Pieni karhu
2 routes on 1 topo
Trädiursus
3 routes on 1 topo
Parking space
Karhuvuori
General marker for the crag