Hemmo (oikea)
15 routes on 2 topos
Hemmo (keskiosa)
5 routes on 1 topo
Hemmo (vasen)
5 routes on 1 topo
Kaatosaje
1 route on 1 topo
Seven Up 6c
1 route on 0 topos
Palapeli
3 routes on 1 topo
Telemark
6 routes on 2 topos
Vasen laatta
3 routes on 1 topo
Honka
2 routes on 1 topo
Kolme rumaa Teroa
1 route on 1 topo
Close parking
Main road parking
Karhunulkki
General marker for the crag