Karhulammen kivi
18 routes on 4 topos
Pöheikkö
4 routes on 1 topo
2 cars max, don't block the road
Karhulammen kivi
General marker for the crag