Kanttikivi
7 routes on 6 topos
Kanttikivi
General marker for the crag