Crimpster
6B+ Boulder at Bergscykelparken
Warm Ups
3 Boulder at Bergscykelparken
Solfjädern
6A+ Boulder at Bergscykelparken
Lillen
4 Boulder at Bergscykelparken
Oh-Fucka-Mia
6C Boulder at Finstenarna
Mr Crumble
6B+ Boulder at Finstenarna
Greenfields
6A+ Boulder at Finstenarna
Easy and Dirty
4+ Boulder at Finstenarna