Fjärilsflickan
V7 Boulder at Jansberg
SlumberJan
V3+ Boulder at Jansberg
Gotland
V8 Boulder at Jansberg
Sidopockettaget
V4 Boulder at Jansberg
Planhyveln
V4+ Boulder at Jansberg
Planhyveln ss
V5 Boulder at Jansberg