Muikkuhyppy
6C Boulder at Muikkuhyppy
Nefernefernefer
7B+ Boulder at Muikkuhyppy
It's Raining Men
7B+ Boulder at Muikkuhyppy
?
6A Boulder at Muikkuhyppy
Släbi
3 Boulder at Muikkuhyppy
Bulge
5+ Boulder at Muikkuhyppy
Visio
7A Boulder at Visio
Fissio
7B Boulder at Visio
Työpäivän jälkeen
6B+ Boulder at Visio
Onsight block
4 Boulder at Onsightkivi
Amisviikset
6C Boulder at Onsightkivi
Minaattori
6B Boulder at Onsightkivi
Fatty Boo
6C+ Boulder at Juhan projektikivi
Muscle Missile
6B Boulder at Onsightkivi
Lämppäri1
3 Boulder at Supisektori
Lämppäri2
3 Boulder at Supisektori
Supijahti
6C+ Boulder at Supisektori
?
3 Boulder at Supisektori
Elämänsuola
6B+ Boulder at Supisektori
Eternal Erection
7A+ Boulder at Supisektori
?
6A Boulder at Supisektori
Project
? Boulder at Supisektori
Mammari
6C Boulder at Supisektori
Juhan reitti
6A+ Boulder at Supisektori
Beast & Honey
6A Boulder at Boulderbeast
Boulderbeast
6C+ Boulder at Boulderbeast
Massukka
7B Boulder at Boulderbeast
Pala kakkua
6A Boulder at Boulderbeast
Keltanokka
5 Boulder at Boulderbeast
Keinumorsian
5+ Boulder at Boulderbeast
?
4 Boulder at Boulderbeast
Dr.Loove
6A Boulder at Boulderbeast
?
4+ Boulder at Boulderbeast
Slobersläbi
6A Boulder at Boulderbeast
Slober
6A+ Boulder at Boulderbeast
Boba Fett
7A+ Boulder at Boulderbeast
Ändergling
4+ Boulder at Boulderbeast
The Shelter
7B+ Boulder at Supisektori
?
3 Boulder at Onsightkivi
Maitohammas
6B+ Boulder at Maitohammas
Karmi
6A+ Boulder at Korkeampivoima
Saukko
5 Boulder at Korkeampivoima
Tunnelbahn
6A Boulder at Korkeampivoima
?
6B+ Boulder at Korkeampivoima
?
5 Boulder at Korkeampivoima
Tars Tarkas
7B+ Boulder at Tars Tarkas
Nalle Buh
6B+ Boulder at Tars Tarkas
K-Man
6C Boulder at Tars Tarkas
Paasi
4 Boulder at Paasi
Mieskone V-O
6B Boulder at Mieskone
Mieskone O-V
6B Boulder at Mieskone
Nurkkahippa
6B+ Boulder at Mieskone
Fear Is Fear
4+ Boulder at Fear Is Fear
?
4+ Boulder at Fear Is Fear
Poppeli
4 Boulder at Tars Tarkas
Itkupilleri
6C Boulder at Trio Azzimuzzi
Funky fingers
5 Boulder at Mieskone
Kulmasläbi
6A Boulder at Trio Azzimuzzi
Sivuhärkä
6C+ Boulder at Tars Tarkas
Lemmen jättiläinen
6A+ Boulder at Lempi
Eros Uros
6B Boulder at Lempi
Osmosal
7A Boulder
Kalkaros
4+ Boulder at Supisektori
Musta Haltia
3 Boulder at Supisektori
Hobitti
3 Boulder
Nalle on Puh
3 Boulder at Onsightkivi
Shadowfax
4+ Boulder at Supisektori
Jytky
4+ Boulder at Supisektori
Saideri
3+ Boulder at Fear Is Fear
Valtaistuinpeli
6A Boulder at Mieskone
Palkeenkieli
6C+ Boulder at Lempi
Lakupekka
3 Boulder at Onsightkivi
Aida
7A Boulder at Muikkuhyppy
Kameleontti
4+ Boulder at Lempi
Köljyrinta
7A Boulder at Lempi
Papua uusi Guinea
4+ Boulder at Lempi
Lemmen tutkinto
5+ Boulder at Lempi
Aika sankari
7A Boulder at Aika Sankari
Takinhivutus
6C+ Boulder at Aika Sankari
Dynokas
6A Boulder at Aika Sankari
Luolan asukki
6A+ Boulder at Aika Sankari
Project
? Boulder at Aika Sankari
Silarikilarit
6A+ Boulder at Aika Sankari
Landlord
6A Boulder at Aika Sankari
Friikkilinkit
6B Boulder at Aika Sankari
Jotain tikattavaa
6B Boulder at Lempi
?
6C Boulder at Lääketieteen anti
??
6B Boulder at Lääketieteen anti
???
6B+ Boulder at Lääketieteen anti
Rain Magnet
7A+ Boulder at Rain Magnet
Project
? Boulder at Rain Magnet
C-mies
7B Boulder at Lääketieteen anti
Covfefe
5 Boulder at Supisektori
Covfefe dyno
5+ Boulder at Supisektori
Hirvi!
4+ Boulder at Boulderbeast
Pillupaska
4 Boulder at Mieskone
Fonsi
6A Boulder at Mieskone
Despacito
6C Boulder at Mieskone
Norppalover
5+ Boulder at Aika Sankari
Groda
6A Boulder at Lempi
Froge
5+ Boulder at Lempi
Rokket Groda
6C Boulder at Lempi
Bensakyyneleet
4+ Boulder at Lempi
Slobon kyyneleet
6A Boulder at Lempi
Mörkökitara
5 Boulder at Supisektori
Hope dies last
6A Boulder at Supisektori
Va Fan
7A Boulder at Rantojen mies
Pascale
6B+ Boulder at Rantojen mies
Prove me wrong
6C+ Boulder at Hyöky
Kuuppa suhisee
6A+ Boulder at Tamskin kivi