Hietavuori
3 routes on 2 topos
Hietavuori
General marker for the crag