Høyvann
V1 Boulder at Ruakerkilen
Johnny mantle
V4+ Boulder at Ruakerkilen
Henge fu
V3+ Boulder at Ruakerkilen
Snipp
V3 Boulder at Ruakerkilen
Snapp
V3 Boulder at Ruakerkilen
Australia
V3+ Boulder at Ruakerkilen
Markkryper
V3+ Boulder at Ruakerkilen
Marken
V3 Boulder at Ruakerkilen
font grade 4
V3 Boulder at Ruakerkilen
Langbein
V4 Boulder at Ruakerkilen
Fjellet kaller
V3 Boulder at Ruakerkilen
Rotbusk
V0- Boulder at Barnesektoren
Mulle Murken
V1 Boulder at Barnesektoren
Rare Are
V1 Boulder at Barnesektoren