Popino
5 routes on 2 topos
Pienempi kivi
2 routes on 1 topo
Katuma.
General marker for the crag