Routes on Hågadalen

10 trad

We like Hågadalen

Klippan är fint belägen i Hågadalen och bjuder på några fina sprickor och svapartier, med en höjd på 6-8 meter. Mer info på http://www.sverigeforaren.se/klattring/hagadalen/ samt i Uppsalaföraren 1991.

Activities on this crag