Ocidente
16 routes on 0 topo
Tubo
7 routes on 1 topo
Escadas
9 routes on 1 topo
Bloco Escadas
15 routes on 1 topo
Bloco
5 routes on 0 topo
Alcatifa
13 routes on 1 topo
Farol
10 routes on 1 topo
Corta-Unhas
6 routes on 0 topo
Cantinho dos Teimosos
13 routes on 0 topo
Guia Nova
7 routes on 0 topo
Parking space
Farol da Guia
General marker for the crag