Eggen
1 route on 1 topo
Giganten
3 routes on 1 topo
Taomeistaren
2 routes on 2 topos
Gudvangen
General marker for the crag