Setor Cascata
4 routes on 0 topo
Setor Teto
4 routes on 1 topo
Setor Negativo
22 routes on 1 topo
Setor Vertical
10 routes on 0 topo
Gruta
General marker for the crag