Åpent prosjekt thumbnail
Utopisk prosjekt thumbnail
Utopisk prosjekt
? Partially bolted at Hovedveggen
Et eller annet thumbnail
Noen ganger er det alt-right thumbnail
Grufserenna thumbnail
Grufserenna
3 Traditional at Hovedveggen
Rev på kanten thumbnail
Grevling til middag thumbnail
Risset thumbnail
Risset
4+ Traditional at Hovedveggen
Ophidiofobi thumbnail
Ophidiofobi
7a Sport at Hovedveggen
Grevling i taket thumbnail
Lett grevling thumbnail