Grottan
Yatsy, 7c+
4 ascents logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Henrik Johansson
Henrik Johansson
2010-05-14
Red point
Bland det bästa jag gjort på granit! 6:e press men några i dåliga förhållanden. Märklig dag igår som avslutas med att jag kommer på mig själv stå och gräva med bara händerna i kall lera utan att jag har en aning om hur jag hamnat där!?
Small d0c2b2ecb236
Stefan Wulf
2015-07-05
Red point
This cave is better than i ever expected

Public to-do list entries