Routes on Granebergsklippan

8 trad

We like Granebergsklippan

Väldigt mossigt (juni 2015); behöver borstas och sopas om det ska klättras där, men ser ut som en trevlig enklare klippa. Fler leder på http://www.sverigeforaren.se/klattring/granebergsklippan/

Activities on this crag