Szeroka Skała sd thumbnail
The Fountain sd thumbnail
The Fountain ssd thumbnail
Prawe Mszaki thumbnail
Prawe Mszaki
7A Boulder at Szerzawa
Szerzawa sd thumbnail
Szerzawa sd
5 Boulder at Szerzawa
Prawe Mszaki sd thumbnail
Prawe Mszaki sd
7A+ Boulder at Szerzawa
Lewe Mszaki thumbnail
Lewe Mszaki
6A Boulder at Szerzawa
Lewe Mszaki sd thumbnail
Lewe Mszaki sd
6C Boulder at Szerzawa
Szeroka Skała low thumbnail
The Fountain low thumbnail
Bleau sd thumbnail
Bleau sd
7A Boulder at Szeroka Skała
Green sd thumbnail
Green sd
6B Boulder at Szeroka Skała
Łowcy szemranek ssd thumbnail
Poławiacze siódemek ssd thumbnail
Prawy lajt sd thumbnail
Lewy lajt sd thumbnail
Łąkotka SD thumbnail
Łąkotka SD
5 Boulder at Palczyk
Niesporczak SD thumbnail
Niesporczak SD
6C Boulder at Palczyk
Niesporczak SSD thumbnail
Niesporczak SSD
7A Boulder at Palczyk
Route #4 thumbnail
Route #4
5 Boulder at Palczyk
Archeony SD thumbnail
Archeony SD
6B+ Boulder at Palczyk
Lewy Obdżektor SD thumbnail
Lewy Obdżektor SD
6A+ Boulder at Palczyk
Prawy Obdżektor thumbnail
Prawy Obdżektor
6C Boulder at Palczyk
Czarna Rysa SD thumbnail
Czarna Rysa SD
6B Boulder at Palczyk
Czarny Kant SD thumbnail
Czarny Kant SD
7B Boulder at Palczyk
Czarny Trawers SD thumbnail
Czarny Trawers SD
7B+ Boulder at Palczyk
Gazyvaro thumbnail
Gazyvaro
7A Boulder at Palczyk
Gazyvaro hard thumbnail
Gazyvaro hard
7A Boulder at Palczyk
Taktyka Maczużnika SD thumbnail
Mrówka Zombie SD thumbnail
Mrówka Zombie SD
6B Boulder at Palczyk
Nimfa SD thumbnail
Nimfa SD
7A+ Boulder at Palczyk
Serce Lwa SD thumbnail
Serce Lwa SD
6B+ Boulder at Palczyk
Route #18 thumbnail
Route #18
5 Boulder at Palczyk
No topo image available
Zupa z ogórkiem
6A+ Boulder at Palczyk
No topo image available
Route #20
4 Boulder at Palczyk
No topo image available
Route #21
3+ Boulder at Palczyk
Bombus SD thumbnail
Bombus SD
6C+ Boulder at Palczyk
Maczużnik Bojowy SD thumbnail
No topo image available
Żaba SD
6A+ Boulder at Palczyk
No topo image available
Daj Buziaka SD
6A Boulder at Palczyk
No topo image available
Książe SD
6B Boulder at Palczyk
Cieśnia SD thumbnail
Cieśnia SD
6C+ Boulder at Palczyk
Gazyvaro light thumbnail
Gazyvaro light
6C Boulder at Palczyk
Czarne Myśli thumbnail
Czarne Myśli
6C Boulder at Palczyk
Obdżektor Direct SD thumbnail
Obdżektor Direct SD
7A+ Boulder at Palczyk
Rysio SD thumbnail
Rysio SD
6B+ Boulder at Palczyk
Rysio Lwie Serce SD thumbnail
Kleszcz SD thumbnail
Kleszcz SD
6B Boulder at Palczyk
Borelioza thumbnail
Borelioza
6C Boulder at Palczyk
Borelioza SD thumbnail
Borelioza SD
6C+ Boulder at Palczyk
Trawers Palczyka thumbnail
Trawers Palczyka
7C+ Boulder at Palczyk
Nieznajomy low thumbnail
Nieznajomy low
7B+ Boulder at Klinek
W dobrą stronę ZUCH thumbnail
W dobrą stronę ZUCH
7B+ Boulder at Klinek
W dobrą stronę low thumbnail
W dobrą stronę low
7C+ Boulder at Klinek
No topo image available
Cieśnia SSD thumbnail
Cieśnia SSD
6C+ Boulder at Palczyk
Route #37 thumbnail
Route #37
5 Boulder at Palczyk
No topo image available
Ciastko SD
4 Boulder at Palczyk
No topo image available
Śpioch SD
6A Boulder at Palczyk
No topo image available
Route #40
3+ Boulder at Palczyk
Pomarančuk SSD thumbnail
Pomarančuk SSD
7A Boulder at Klinek
Małe piwo thumbnail
Małe piwo
6A Boulder at Klinek
No topo image available
Boom
5+ Boulder at Klinek
Boom thumbnail
Boom
5+ Boulder at Klinek
Szypka thumbnail
Szypka
6A+ Boulder at Klinek
Lenin thumbnail
Lenin
6B+ Boulder at Klinek
Mały miś SD thumbnail
Mały miś SD
6B+ Boulder at Klinek
Czarek Dobre Serce thumbnail
Czarek Dobre Serce
6C+ Boulder at Palczyk
Taktyka Czarkosika thumbnail
Taktyka Czarkosika
7A+ Boulder at Palczyk
Palczyk King thumbnail
Palczyk King
7C+ Boulder at Palczyk
Drabinka sd thumbnail
Drabinka sd
6B+ Boulder at Klasztorzysko
Drabinka ssd thumbnail
Drabinka ssd
7A+ Boulder at Klasztorzysko
Prawe Mszaki ssd thumbnail
Prawe Mszaki ssd
7B+ Boulder at Szerzawa
No topo image available
?
5 Boulder at Jaskinia Lwa(?)
No topo image available
No topo image available
No topo image available
Trawers Klasztorzyska sd thumbnail
No topo image available
Żelazny Miś sd thumbnail
Żelazny Miś sd
7B+ Boulder at Palczyk
Jenot sd thumbnail
Jenot sd
7A Boulder at Palczyk
No topo image available
Route #7
3 Sport at Szerzawa
Prawe Mszaki low thumbnail
Prawe Mszaki low
7C+ Boulder at Szerzawa
Dla Madziuni SSD thumbnail
Dla Madziuni SSD
6B Boulder at Palczyk
Narzeczona SD thumbnail
Narzeczona SD
6A+ Boulder at Palczyk
No topo image available
Zmarszczka thumbnail
Zmarszczka
5 Boulder at Palczyk