Kvinnlig list
V5+ Boulder at Malinsblocket
Wow wow
V4+ Boulder at Robertsblocket
Pow wow
V4+ Boulder at Robertsblocket
Fördömd
V6 Boulder at Robertsblocket
Tjejstarten
V1+ Boulder at Robertsblocket
Stenbrottet
V1+ Boulder at Robertsblocket
Kraftmofvet
V5+ Boulder at Robertsblocket
Void
V1 Boulder at Robertsblocket
Gökmofvet
V0+ Boulder at Malinsblocket
Lippfbulle
V1 Boulder at Malinsblocket
Vårruset
V5+ Boulder at Malinsblocket
Proj.
? Boulder at Robertsblocket
Hoppet
V6 Boulder at Robertsblocket
Projekt
? Boulder at Förkastningen
Projekt
? Boulder at Förkastningen
Namnlös
V4 Boulder at Förkastningen
7ben
V7 Boulder at Robertsblocket
Raketen
V4+ Boulder at Robertsblocket
Retrostyle
V3+ Boulder at Förkastningen
Swingaling
V4 Boulder at Förkastningen