Galerie unten
23 routes on 4 topos
Gorubi
35 routes on 7 topos
Ikarus
42 routes on 2 topos
Matrosen
34 routes on 3 topos
Oberes Band
13 routes on 5 topos
Wald
51 routes on 10 topos
Wald Unten
37 routes on 7 topos
Parking space
If the upper parking space is full
Parking 2 , if the lower parking if full
Galerie
General marker for the crag