Låga väggen
Boulder problem #8, 4+
Start med händer i stora tvärsprickan, sedan travers och valfri urtoppning i någon av de två föregående problemen. Något trassligt för fötterna i starten.
Added by Jonas Samuelsson
2 ascents logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Philipp Fuchsenberger
Red point
Anna Nielsen Persson
Flash