Låga väggen
Boulder problem #5, 6A
Sittstart sedan åt höger ända till bra hyllor för urtoppning. Ståstart under hyllorna är ca grad 3+
Added by Jonas Samuelsson
1 ascent logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small adb99d163fda
Olle F
2020-06-04
Red point