Låga väggen
Boulder problem #4, 6A+
Sittstart, sedan åt höger och upp mellan föregående problem och nästa problem. Något trångt mellan urtoppningsalternativen...
Added by Jonas Samuelsson
No ascents logged.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!