Lagushatnik
10 routes on 7 topos
Vikusi-Nakosya
8 routes on 5 topos
I Yabba-Dabba Do!
1 route on 1 topo
Purgen
3 routes on 1 topo
Fontany
General marker for the crag