Gallionsteinen
1
Gallionsteinen 1 / 1
  • Starter med høyre på godt tak på høyre side av steinen, høyre toppegg er eliminert.